KanaalPOP staat voor het samenbrengen van jong en oud. Een weekend lang de kans om mede-inwoners na de zomervakantie, onder het genot van een drankje en goede muziek, weer te zien. Nieuwe mensen leren kennen uit omliggende dorpen, of als nieuwe bewoner integreren in het prachtige dorp Zuidhorn. Het kan allemaal tijdens KanaalPOP. Omdat we graag een positieve, ontspannen sfeer willen creëren op het festivalterrein, hebben we enkele huisregels opgesteld.

 • Op het terrein van KanaalPOP geldt de Nederlandse wetgeving.
 • Het festival is toegankelijk voor alle leeftijden; kinderen jonger dan 12 jaar kunnen onder begeleiding van een volwassene het terrein op.
 • Legitimatie is verplicht.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen.
 • Na 0.30 uur sluit het terrein. Dit geldt ook voor personen die een kaartje hebben. De organisatie behoudt zich het recht voor om het terrein eerder af te sluiten wanneer er om veiligheidsredenen geen personen meer op het terrein kunnen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.
 • Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en/of buiten de poorten te nemen.
 • Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) zijn niet toegestaan, tenzij er toestemming is van de organisatie. Hiervoor dien je je van tevoren te melden bij de organisatie. Je ontvangt dan een perskaart. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op.
 • Huisdieren worden niet toegelaten. Dit voor hun eigen bestwil.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Hier wordt streng op gecontroleerd. Personen onder de 18 jaar die toch alcohol nuttigen worden verwijderd van het festivalterrein.
 • Bij de bar worden alleen blauwe KanaalPOP munten geaccepteerd. Munten van vorige jaargangen worden niet geaccepteerd en kunnen niet ingeruild of ingeleverd worden.
 • Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd. Degene die aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van tickets.
 • Drugs zijn verboden. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zal je worden verwijderd van het terrein.
 • Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal je de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en word er aangifte gedaan bij de politie. Eventuele schades worden op jou verhaald.
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben.
 • Bij het plegen van misdrijven word je aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • De organisatie en/of crew kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Tijdens het festival kan een hoog aantal decibellen geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan het gehoor. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt geheel op uw eigen risico.
 • Tijdens het festival zullen foto’s en wellicht video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Iedereen die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
 • Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein, of de huisregels niet naleven, zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.

Maarrrrr bovenal; maak heel veel plezier met elkaar, geniet van de muziek, de smaakvolle drankjes op het terrein en de goede sfeer!

Organisatie KanaalPOP