KanaalPOP staat voor het samenbrengen van jong en oud. Een weekend lang de kans om mede-inwoners na de zomervakantie, onder het genot van een drankje en goede muziek, weer te zien. Nieuwe mensen leren kennen uit omliggende dorpen, of als nieuwe bewoner integreren in het prachtige dorp Zuidhorn. Het kan allemaal tijdens KanaalPOP. Omdat we graag een positieve, ontspannen sfeer willen creëren op het festivalterrein, hebben we enkele huisregels opgesteld.

 • Op het terrein van KanaalPOP geldt de Nederlandse wetgeving.
 • Het festival is toegankelijk met een geldig entreebewijs en is voor alle leeftijden; kinderen jonger dan 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het terrein op.
 • Legitimatie is verplicht conform de wettelijke identificatieplicht.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen. Bij ontzegging tot en/of verwijdering van het terrein vindt geen restitutie plaats van het entreebewijs.
 • Na 0.30 uur sluit de toegang tot het terrein. Dit geldt ook voor personen die een kaartje hebben. De organisatie behoudt zich het recht voor om het terrein eerder af te sluiten wanneer er om veiligheidsredenen geen personen meer op het terrein kunnen.
 • Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.
 • Aanwijzingen en instructies van de organisatie en/of de beveiliging dienen direct opgevolgd te worden.
 • Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en/of buiten de poorten te nemen .
 • Film-, video- en professionele fotoapparatuur zijn niet toegestaan, tenzij er toestemming is van de organisatie. Meld je hiervoor van tevoren bij de organisatie. Je ontvangt dan een perskaart. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op
 • Huisdieren worden niet toegelaten. Dit voor hun eigen bestwil
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie
 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Hier wordt streng op gecontroleerd. Personen onder de 18 jaar, die toch alcohol nuttigen, worden verwijderd van het festivalterrein
 • Er kan aan de bar (en de snackwagen) alleen betaald worden met rode KanaalPOP muntjes. Alle andere kleuren muntjes worden helaas niet geaccepteerd als betaalmiddel.
 • Eenmaal gekochte munten zijn alleen voor de betreffende editie geldig. Eventueel resterende munten kunnen niet worden geretourneerd/ ingewisseld.
 • Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd. Degene die aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van tickets.
 • Drugs zijn verboden. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zal je worden verwijderd van het terrein.
 • Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal je de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en word er aangifte gedaan bij de politie. Eventuele schades worden op jou verhaald.
 • Het is verboden om objecten (o.a. podium en hekwerken) op de festivallocatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben
 • Bij het plegen van misdrijven word je aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • De organisatie en/of crew kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Tijdens het festival kan een hoog aantal decibellen geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan het gehoor. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt geheel op uw eigen risico.
 • Tijdens het festival zullen foto’s en wellicht video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Iedereen die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
 • Lachgas is verboden. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van lachgas en/of het handelen in lachgas zal je worden verwijderd van het terrein.
 • Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein, of de huisregels niet naleven, zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien beslist de organisatie over de mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bovenal; maak heel veel plezier met elkaar, geniet van de muziek, de smaakvolle drankjes op het terrein en de goede sfeer!

Organisatie KanaalPOP